Κατάστημα Ξηρών Καρπών

Πρόκειται για ένα κατάστημα ξηρών καρπών και βιολογικών προϊόντων, επί της οδού Αγ. Δημητρίου, στη Θεσσαλονίκη.
Κεντρική ιδέα του σχεδιασμού είναι η δημιουργία ενός open space χώρου, ο οποίος να θυμίζει παραδοσιακό παζάρι. Η είσοδος στο κατάστημα γίνεται ανεμπόδιστα, από όλο το μήκος της πρόσοψης του καταστήματος, ενώ, περιμετρικά του εσωτερικού του, τοποθετούνται μεταλλικές ραφιέρες για την έκθεση των προϊόντων. Κεντρικά του καταστήματος διαμορφώνεται μία κατασκευή, αποτελούμενη από πάγκους και μεταλλικά πλέγματα - στην οροφή - για κρέμαση προϊόντων.
Σε τμήμα του καταστήματος, διαμορφώνεται μία ξεχωριστή μονάδα - το καφεκοπτείο - το οποίο διαφοροποιείται από το υπόλοιπο χώρο με τη δημιουργία ενιαίας κατασκευής από ξύλο osb, η οποία καταλαμβάνει το δάπεδο, τη  τοιχοποιία και την οροφή.
Σημαντικό στοιχείο του σχεδιασμού του καταστήματος αποτελεί ο φούρνος έψησης ξηρών καρπών ο οποίος τοποθετείται μπροστά από ένα περιμετρικά φωτιζόμενο επίπεδο, το οποίο είναι επενδυμένο με λευκό πλακίδιο. Ο φούρνος αποτελεί τμήμα μιας ξύλινης κουζίνας, όμοια με αυτήν που θα συναντούσε κανείς σε μία κατοικία.
Η εξωτερική όψη του καταστήματος επενδύθηκε με ξύλινες τάβλες osb.
Το σύνολο του καταστήματος σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις αρχές του industrial design.