Αρχιτεκτονική μελέτη

Βασικό κομμάτι των υπηρεσιών μας είναι η σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών που αφορούν σε μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επαγγελματικούς χώρους,  γραφεία, ξενοδοχειακές μονάδες, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς χώρους.
Επίσης τμήμα των αρχιτεκτονικών μας μελετών αποτελεί και ο αστικός σχεδιασμός όπως και ο εξοπλισμός ενός αστικού τοπίου.


Επίβλεψη εργασιών

Για την επιτυχή υλοποίηση της αρχιτεκτονικής μελέτης κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η εκτενής επίβλεψη όλων των κατασκευαστικών φάσεων του έργου όπως η διαχείριση  προγράμματος εργασιών, η διατήρηση χρονικού προγραμματισμού, ο έλεγχος ορθής εκτέλεσης των εκάστοτε μελετών και η ομαλή έκβαση των εργασιών εν γένει.

Κατασκευή έργου

Για την ορθή κατασκευή ενός έργου απαραίτητο στοιχείο αποτελούν τα εξειδικευμένα συνεργεία και η ιδανική επιλογή υλικών. Το γραφείο μας συνεργάζεται με πληθώρα άρτιων και ενημερωμένων συνεργείων – κατασκευαστών ικανών να φέρουν εις πέρας ακόμα και τις πιο απαιτητικές μελέτες. Παράλληλα, η πολυετής εμπειρία του γραφείου μας καθώς και η συνεχής ενημέρωσή μας ως προς την τεχνολογία των υλικών, μας επιτρέπει να επιλέγουμε από μεγάλη γκάμα συνεργατών – καταστημάτων , τα υλικά που ταιριάζουν σε κάθε περίπτωση, πάντα με γνώμονα την ποιότητα, την λειτουργικότητα, την συμπεριφορά και το κόστος τους.

Ανακαινίσεις

Συχνή επιλογή των πελατών μας είναι η ανακαίνιση των χώρων τους, είτε πρόκειται για κατοικίες είτε για τους επαγγελματικούς χώρους τους με σκοπό την επανάχρησή τους με διαφορετικό πλέον τρόπο, είτε την αισθητική και λειτουργική αναβάθμισή τους.
Σε αυτές τις περιπτώσεις το γραφείο μας αναλαμβάνει την αρχιτεκτονική μελέτη που ταιριάζει σε κάθε χώρο σύμφωνα με τις αρχές της αισθητικής,  της λειτουργικότητας, των νέων τάσεων αλλά και των προσωπικών επιθυμιών του εκάστοτε πελάτη.

Έκδοση οικοδομικών αδειών

Περιλαμβάνει την έκδοση Αδειών Δόμησης, Αδειών Μικρής Κλίμακας, Αδειών του Άρθρου 4 παρ. ΙΘ (48ωρης ενημέρωσης), Ενημέρωσης Πολεοδομικού Φακέλου και λοιπών οικοδομικών αδειών στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες.

Έκδοση αδειών λειτουργείας καταστημάτων ΚΥΕ 

Για την λειτουργία ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας από τις αρμόδιες αρχές. Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της παραπάνω διαδικασίας με ότι αυτή συμπεριλαμβάνει (πιστοποιητικό πυρασφάλειας, HACCP, κα)

Έκδοση αδειών που αφορούν την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνιομηχανημάτων (ΕΕΕΠ)

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στην πιστοποίηση Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων (ΗΤΨΠ) και Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, στην πιστοποίηση καταστημάτων με Παιγνιομηχανήματα και στην πιστοποίηση του φορέα των ΗΤΨΠ.

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει το γραφείο μας περιλαμβάνουν την έρευνα ακινήτων όσον αφορά στη νομιμότητα, την αρτιότητα, την προσέγγιση από πολεοδομική και οικονομική πλευρά καθώς και την αναλυτική καταγραφή των μελλοντικών δυνατοτήτων του ακινήτου του ενδιαφερομένου.

Τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης για ιδιωτική ή δικαστηριακή χρήση

Η σύνταξη τεχνικών εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης  μετά από αυτοψία, σε ακίνητα τα οποία αποτελούν αντικείμενο ιδιωτικής ή δικαστικής διαμάχης, αποτελεί σημαντικό κομμάτι του τεχνικού τμήματος του γραφείου μας. Οι άρτιες και πολύπλευρες τεχνικές μας γνώσεις μπορούν να καλύψουν την απαίτηση για μια ουσιαστική και πλήρη έκθεση πραγματογνωμοσύνης καθότι μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την έκβαση μιας διαμάχης.

Διεκπεραίωση φακέλου για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

Για τις κατοικίες που επιθυμούν να ενταχθούν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» είναι απαραίτητη προϋπόθεση η Διεκπεραίωση φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Η αισθητική, η φαντασία και η μοναδικότητα σε συνδυασμό με τις τελευταίες τάσεις του συγχρόνου σχεδιασμού και της λειτουργικότητας χαρακτηρίζει τα έργα του ArchUP Studio.
Κύριο μέλημά μας είναι η δημιουργία ιδιαίτερων, πρωτότυπων και συμβατών με την χρήση τους χώρων, προσφέροντας στον χρήστη αισθητική αναβάθμιση και πληρότητα.
Με αυτές τις αρχές μεταμορφώνουμε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους σε σύγχρονους χώρους  με φρέσκια οπτική, σφραγίζοντας πάντα το αποτέλεσμα με την προσωπική μας πινελιά.

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Για την μεταβίβαση ενός ακινήτου είναι απαραίτητη η έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας αυτού. Παράλληλα, και ανεξάρτητα από την μεταβίβασή του δέον είναι να τακτοποιηθεί πολεοδομικά κάθε αυθαίρετη κατασκευή που υφίσταται  στο ακίνητο.
Η διαδικασία της τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με τον Ν. 4178/13 περιλαμβάνει τη συλλογή των νομιμοποιητικών στοιχείων του ακινήτου, την επιτόπια αυτοψία στο ακίνητο, τον υπολογισμό του προστίμου και την ολοκλήρωσή της με την έκδοση της βεβαίωσης νομιμότητας.

Βεβαιώσεις νομιμότητας ακινήτων

Για την μεταβίβαση ενός ακινήτου είναι απαραίτητη η έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας αυτού. Κατόπιν αυτοψίας και έρευνας επί του συγκεκριμένου ακινήτου, και με την προϋπόθεση ότι στο ακίνητο δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές που χρίζουν τακτοποίησης, το γραφείο μας εκδίδει την παραπάνω βεβαίωση, σύμφωνα με τον Ν. 4178/13.

Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης ακινήτων (ΠΕΑ)

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κάθε ακίνητο οφείλει να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, στο οποίο καταγράφεται η σημερινή του ενεργειακή κατάσταση, καθώς και προτείνονται τρόποι για την ενεργειακή του αναβάθμιση. Η έκδοση του είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις ενοικίασης και συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης.