Κατάστημα παιδικών ενδυμάτων Berries and Cherries

Η κεντρική ιδέα σχεδιασμού του καταστήματος παιδικών ενδυμάτων στη Σίνδο Θεσσαλονίκης είναι η διαμόρφωση ενός χώρου που να δίνει την αίσθηση στον πελάτη ότι βρίσκεται σε δάσος.
Δημιουργείται, έτσι, ένας χώρος χαρούμενος, με έντονα παιχνιδιάρικο χαρακτήρα. Όλες οι επιφάνειες του καταστήματος «ντύνονται» με λευκό υπόβαθρο, επί του οποίου τοποθετούνται γραφιστικά παιδικών παραστάσεων με πλούσια χρώματα. Οι τοιχοποιίες, οι οροφές, τα υαλοπετάσματα καθώς και τα έπιπλα εξοπλισμού συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του σκηνικού.
Στόχος του σχεδιασμού είναι η ενοποίηση όλων των επιφανειών του καταστήματος, με τρόπο τέτοιο, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη δυνατή προβολή των προϊόντων. Το concept ολοκληρώνεται με τη δημιουργία ενός χώρου όπου τα παιδιά μπορούν να απασχολούνται δημιουργικά, για όσο χρόνο παραμένουν στο κατάστημα.