Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ «ΤΟΠΟΣΗΜΟΥ» ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2013)

Διάκριση: Εύφημος Μνεία
Δημοσίευση:  Τοπική Εφημερίδα «Θεσσαλονίκη»

Πρόκειται για έναν μη «ενεργό» χώρο του αστικού ιστού του Δήμου Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στο ανατολικό κομμάτι αυτού, επί της οδού Μαρτίου. Με την παρέμβαση αυτή, τα δύο οικόπεδα που τα χωρίζει η οδός Μαρτίου, ενοποιούνται και αντιμετωπίζονται ως ένα. Σκοπός του όλου σχεδιασμού είναι η μορφή και τα στοιχεία της επέμβασης να μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλα σημεία της πόλης.
Ο σχεδιασμός του χώρου βασίζεται στην ιδέα ενός χρωματιστού «χαλιού», που δημιουργεί ένα φιλικό και ελκυστικό αστικό τοπίο για τους χρήστες του. Το «χαλί» αυτό απλώνεται στην υπό διαμόρφωση επιφάνεια, κόβεται, τσαλακώνεται, σχίζεται σε λωρίδες, αφήνοντας στο έδαφος το αποτύπωμά του, δημιουργεί χώρους και θέτει όρια. Οι λωρίδες που «αποκολλούνται», «τσαλακώνονται» και δημιουργούν ένα παιχνίδι με το δάπεδο, καθώς ξεκολλάνε από αυτό, και σηκώνονται, αφήνοντας ελεύθερους χώρους από κάτω. Οι ίδιες λωρίδες συμμετέχουν και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, αποτελώντας τον αστικό εξοπλισμό αυτού. Το δισδιάστατο χαρακτηριστικό του «χαλιού», το «επίπεδο» που το προσδιορίζει, αποκτά τρισδιάστατη ιδιότητα, αποκτά όγκο.